เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ของการสมัครสมาชิก

 1. สมาชิกสามารถเข้าระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ตลอด
 2. สมาชิกสามารถเข้าระบบ แก้ไขข้อมูลประกาศได้ของสมาชิกได้
 3. สมาชิกสามารถฝากประกาศฟรี ได้ไม่จำกัดจำนวนประกาศ
 4. สมาชิกสามารถอัพโหลดรูปภาพอสังหาฯ ได้ประกาศละ 12 รูป
 5. สมาชิกสามารถรับอีเมล์ที่มีการติดต่อมาจากประกาศของสมาชิกได้

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก และนโยบายความเป็นส่วนตัว

การสมัครสมาชิก การใช้บริการ ขายที่ดินน่าน.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ ขายที่ดินน่าน.com ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ขายที่ดินน่าน.com หากทีมงาน ขายที่ดินน่าน.com ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

 1. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 2. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบประกาศของสมาชิกเองทุกประกาศ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอื่นๆ ทางเว็บไซต์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากประกาศของสมาชิกใดๆทั้งสิ้น ในทุกกรณี
 3. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
 4. ผู้สมัครต้องยินยอมให้  ขายที่ดินน่าน.com ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
 5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง ขายที่ดินน่าน.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายใน ขายที่ดินน่าน.com หากท่านละเมิด ทีมงาน ขายที่ดินน่าน.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 6. สมาชิก ขายที่ดินน่าน.com จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บไซต์ สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บเว็บไซต์ได้ มีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ ฯลฯ
 7. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ ทาง ขายที่ดินน่าน.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 8. ทีมงาน ขายที่ดินน่าน.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
 9. ทีมงาน ขายที่ดินน่าน.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลง* แล้ว